Musiikintuottaja demoskenessä!

Image result for Musiikkituottaja demo skenessä!Graafikon ja koodarin lisäksi jokaisesta demoryhmästä löytyy myös muusikko. Tämän tehtäviin kuuluu kaikkien audion osa-alueiden suunnittelu ja toteutus, joten tehtävä ei ole mistään kohtaa kovinkaan helppo. Onneksi sekä kokeneille että aloitteleville muusikoille on tarjolla runsaasti erilaisia työkaluja, joilla voidaan tuottaa musiikkia ilmaiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi näytteet editointi ohjelmista, maksulliset ohjelmat tai ilmaiset lähteet, joten jo pienellä päästään liikkeelle. Modernit PC-demot sisältävät nykyään aikaisemmin nauhoitetut ja hiotun ääniraidan, kuten mp3-raidan, joka on liitetty demoon. Aikaisemmin kuitenkin musiikin tuottaminen oli aika pitkälti live soittoa ja osa demoista ylläpitää tätä käytäntöä vieläkin soittaen eri raitoja eri tilanteissa, pitkän harjoittelun tuloksena synkronisoidusti demon kanssa.

Demojen musiikki voidaankin jakaa kolmeen eri konseptiin, joita ovat näytteet ja soittimet, musiikin toisto sekä kuvio ja toiston järjestys. Yleensä soitettavien näytteiden parametrit voidaan ladata tai muuttaa, ja tietyt trackerit mahdollistavat myös näytteiden muuttamisen soittimiksi, määrittämällä näytteen tai instrumentin käyttäytymisen, tietyissä eri tilanteissa. Näytteet tai instrumentit muutetaan tämän jälkeen saman tahdin kuvioiksi, joita soitetaan päätetyn temmon mukaan. Kuvion järjestyksen voi myöskin päättää ja näiden yksinkertaisten sääntöjen avulla päästään ymmärtämään alkeet, joita suurin osa demojen trackereiden käyttäjät noudattavat. Tietenkin jokainen trackeri omaa oman tyylin, omat ominaisuudet ja erilaiset vaihtoehdot sille, mitä ohjelmiston avulla voidaan tuottaa ja nämä ovatkin ne ominaisuudet, joiden perusteella valitaan paras ohjelma.

Joillain alustoilla on kuitenkin olemassa rajoitteita näytteille ja soittimille, eli ääniraidat saadaan soimaan ainoastaan tietyissä muodoissa tai kuvioissa. Tai vaihtoehtoisesti ohjelmisto voi sallia ainoastaan tietynlaiset filtterit audioon. Jokaisen eri äänisiru ohjelmiston rajoitukset antavat audiolle oman yksilöllisen äänen, ja näillä leikkiminen onkin antanut hyvin omalaatuisen tyylin sekä 8 bittisille että 16 bittisille äänille, jotka ovat yleisimpiä käytettyjä kokoja. Jotta voidaan luoda ääntä, joka on rajoitettu vain tiettyihin kokoihin, ovat demontekijät luoneet omia syntetisoijia, jotka pakottavat muusikot toimimaan tiettyjen rajojen sisällä. Kannattaa kuitenkin muistaa että introilla ja demoilla on omat rajoituksensa ja esimerkiksi demoilla vapautta on enemmän.